Dijital Dönüşüm

Avantajları ve dijitalleşme aşamaları

Bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin hızlı, para ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital (elektronik) ortama taşınması dijital dönüşüm olarak adlandırılır.

Dönüşüm, dijitalleşen dünyanın hızını ve kolaylığını iş hayatımızı taşımaya yardımcı olur. Alışverişin şeklinin e-ticarete kaydığı günümüzde, güvenlikten ödeme sistemlerine her yerde dijital dönüşüm etkisini gösterir durumdadır. Alışılagelmiş dosyalama, evrak, kâğıt gibi belgeleme ve saklama yöntemleri değişirken, maliyet avantajı ve zaman kazandıran dijital dönüşümü seçen şirketler ise rekabette bir adım öne geçiyor.


İnsan (Nitelikli İş Gücü)

Aşama 1/8

Dijital dönüşümle birlikte farklı nitelik ve becerilere sahip işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. İstihdam edilecek personeller dijital dönüşümün sürdürülebilirliği için önemli olduğundan bilgi teknolojileri konusunda yetenekli ve kendilerini geliştirmeye açık kişiler olması gerekmektedir.



Teknoloji

Aşama 2/8

Dijital dönüşüm sürecinde teknoloji ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturulması gerekmektedir.



Altyapı

Aşama 3/8

Dijital dönüşümün en önemli öğesi olan verilerin iletişim altyapılarının güçlendirilmesi oldukça mühimdir. Bunun için hızlı ve güvenilir bir internet ağı, ilave sensörler, kablosuz teknolojiler ve veri depolama sistemlerine ihtiyaç vardır.



Tedarikçiler

Aşama 4/8

Dijital dönüşümün başarısı ve sürdürülebilirliği açısından dijital teknoloji ürün ve hizmetlerini geliştiren işletmelerin nitelik ve niceliklerinin artırılması gerekmektedir.



Kullanıcılar

Aşama 5/8

Dijital dönüşümün sağlanması ve başarıya ulaşması için kullanıcıların bu dönüşüm sürecini desteklemesi gerekmektedir.



Yönetim

Aşama 6/8

Dijital dönüşüm sonrası süreçler dinamik hale geleceğinden işletmelerin yönetimi karmaşık bir hal alabilir. Bu nedenle dijital dönüşüm sürecini yönlendirecek etkili bir yönetim yapısının oluşturulması gerekmektedir. Bununla birlikte süreçlerin takip edilmesi, performanslarının ölçülmesi gibi uygulamalar söz konusu dinamikliği optimize edecektir.



Strateji

Aşama 7/8

Dijital dönüşüm sürecinde işletmeler; kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemeli, hedeflere ulaşmak için yapılacakları listelemeli, vizyon olarak bir amaç belirlemeli ve tüm personellerini bu amaca ulaşmayı hedefleyerek çalışmaya teşvik etmelidir.



Organizasyon

Aşama 8/8

İşletmelerin yapısını ve kültürünü değiştirecek bir organizasyon yapılmalı, dijital dönüşüm birim ve yapıları oluşturulmalıdır. Organizasyon işleri için bir sorumlu atanmalı, atanacak kişiye yönetime yakın bir pozisyon ve geniş yetkiler verilmelidir.